Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym – postanowienie umowne

23
129909

Często w umowach sprzedaży pojazdów (nazywanych potocznie umowami kupna-sprzedaży) pojawiają się postanowienia umowne o następującej treści: „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu” lub „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń”.

Rzadziej spotykanym postanowieniem jest takie, w którym dodaje się zastrzeżenie o niepodnoszeniu roszczeń przez kupującego np. „kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do sprzedawcy”.

Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym. Przykłady

W umowach lub na fakturach spotyka się następujące sformułowania, które dotyczą stanu technicznego pojazdu lub uprawnień kupującego.

 • Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi zastrzeżeń.
 • Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i kupuje go w takim stanie, w jakim on się znajduje.
 • Kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 • Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń.
 • Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu osobowego. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim się on aktualnie znajduje i nie będzie zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem, roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 • Strony wyłączają zastosowanie art. 556 k.c.
 • Kupujący nie będzie wnosił roszczeń zgodnie z art. 558 § 1 k.c.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i techniczny pojazdu.

Postanowienia niewyłączające rękojmi

W pierwszej kolejności należy rozróżnić postanowienia umowne o zapoznaniu się ze stanem technicznym, w których wskazano kwestię niepodnoszenia roszczeń oraz takie, w których tej kwestii nie wskazano.

Bez większego znaczenia są postanowienia, w których kupujący deklaruje jedynie, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Oznaczają one tylko i wyłącznie tyle, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym w zakresie w jakim został o nim poinformowany i w zakresie w jakim sam zbadał pojazd. Te kwestie natomiast (zakres informacji, zakres badania pojazdu) są wykazywane w toku postępowania sądowego w oparciu o ustalone okoliczności faktyczne i możliwe jest przedkładanie dowodów takich jak zeznania świadków, treść ogłoszenia etc.

Tym samym, wskazane postanowienie umowne, bez wskazania konkretnego stanu technicznego (np. powypadkowość pojazdu) są obojętne na gruncie prawnym.

Postanowienia wyłączające rękojmię

Wszelkie postanowienia dotyczące niewnoszenia roszczeń mogą być potraktowane jako wyłączenie lub ograniczenie rękojmi, do czego strony mają prawo zgodnie z art. 558 § 1 k.c. Należy unikać umieszczania w umowie jakichkolwiek postanowień dotyczących art. 556 k.c., art. 558 k.c. lub kwestii podnoszenia roszczeń, żądania odszkodowania, wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy, innych punktów wyłączających prawa do zwrotu samochodu po podpisaniu umowy etc.

Kodeks cywilny

Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Bezskuteczność wyłączenia rękojmi

O bezskuteczności wyłączenia rękojmi można mówić w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. wszelkie postanowienia dotyczące wyłączenia rękojmi lub niepodnoszenia roszczeń są bezskuteczne i stanowią klauzule niedozwolone. Szerzej o rozróżnieniu pomiędzy roszczeniami konsumenta, a roszczeniami kupującego niebędącego konsumentem możesz przeczytaj tutaj.

Rejestr UOKiK. Przykładowe klauzule niedozwolone wyłączające lub ograniczające prawo dochodzenia roszczeń

Numer wpisu: 939
„Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd kompletny i sprawny technicznie, bez wad a w szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą sprawność wszystkich podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (…)”

Numer wpisu: 2751
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.(pkt 3 Regulaminu sklepu)”

Numer wpisu: 3349
„W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie, niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki”

Zatajenie wady przez sprzedawcę

Druga sytuacja, w której wyłączenie roszczeń jest bezskuteczne, ma miejsce w przypadku , gdy w przy zawieraniu umowy sprzedawca zataił podstępnie istnienie wady przed kupującym. Wtedy, zgodnie z art. 558 § 2 k.c. wyłączenie lub ograniczenie rękojmi jest bezskuteczne.

Niemniej jednak to na kupującym, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa ciężar dowodu, że wada została podstępnie zatajona. Przez podstępne zatajenie wady należy rozumieć sytuację, w której sprzedawca wiedział o wadzie, jednak nie poinformował o niej kupującego np. cofnął licznik, zataił istnienie usterki, zataił powypadkowość pojazdu etc. Warunkiem jest jednak, aby sprzedawca o wadzie wiedział.

Rozróżnienie pomiędzy zatajeniem wady, a niepoinformowaniem kupującego o wadzie wobec braku wiedzy o niej, wynika z faktu, że co do zasady odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny tzn. odpowiada też za te wady, o których nie wiedział. Natomiast w przypadku wyłączenia lub ograniczenia rękojmi będzie odpowiadał tylko za wady, o których wiedział i zataił je podstępnie przed kupującym.

Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Wyroki sądów

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że takie postanowienia umowne jak „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu” nie stanowi wyłączenia rękojmi. W praktyce spotkaliśmy się z pojedynczymi, odmiennymi orzeczeniami, ale są one niemal zawsze zmieniane w ramach kontroli instancyjnej i są przejawem nieprawidłowego stosowania przepisów przez niektórych sędziów.

Wyrok Sądu Nawyższego z dnia 9 października 1998 r. (III CKN 633/97), niepubl.

„Zamieszczona w umowie sprzedaży adnotacja o wiedzy kupującego o stanie technicznym samochodu nie stanowi oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej”.

Szerzej zagadnienie omówił Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 22.03.2016 r. (II Ca 669/15)

„W pierwszej kolejności wskazać należało, że wprawdzie powód potwierdził w oświadczeniu zawartym w § 5 umowy, że stan techniczny pojazdu jest mu znany, ale stwierdzenie to należało odnieść do wiedzy nabytej podczas faktycznie przeprowadzonych czynności sprawdzających, a te polegały wyłącznie na dokonaniu zewnętrznych oględzin pojazdu, przeprowadzeniu jazdy próbnej oraz informacjach sprzedającego, że pojazd nie posiada znanych mu wad technicznych, w szczególności odnoszących się do niedozwolonego sposobu naprawy sprzęgła”.

Charakterystyka umów kupna-sprzedaży dostępnych w internecie

Kupujący i sprzedawca zazwyczaj dążą do zachowania równości stron i niemodyfikowania obowiązujących przepisów. Najpopularniejszym terminem służącym do wyszukiwania w Internecie umowy sprzedaży pojazdu jest termin „umowa kupna sprzedaży samochodu”. Pierwsza strona wyników wyszukiwania zwraca wynik w postaci dziewięciu stron internetowych, a na ośmiu z nich dostępne są gotowe wzory umowy.

Każda z umów pobrana z pierwszej strony wyszukiwarki zawiera postanowienie umowne o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu, z czego aż trzy zawierają § 5 z identycznym oświadczeniem o treści „sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu”.

W sposób oczywisty kupujący nie zawieraliby masowo umów, które ograniczałyby ich uprawnienia.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

Tagi wpisu: umowa kupna-sprzedaży samochodu bez prawa zwrotu

23 KOMENTARZE

 1. Witam, jako firma sprzedająca auta powypadkowe , jaka klauzule najlepiej zastosować celem uniknięcia problemów z kupującymi.

  Dodam , że klientami są zarówno firmy jak i osoby prywatne, jaki zapis najlepiej stosować w przypadku obu tych konsumentów ?

  Dziękuje za podpowiedź.

  • Nie ma tu reguły- współpracujemy ze sprzedawcami wdrażając u nich m.in. takie klauzule, natomiast zależnie od sytuacji, stosuje się różne z nich. Zachęcam do kontaktu przez formularz na stronie, możemy dla Pana coś takiego przygotować.

 2. Dzień dobry kupiłam samochód z komisu używany sprzedający opisał że samochód śliczny po lifcie doinwestowany i że tylko do wymiany jest swieca żarowa i że trochę dymi że względu na uszkodzona świece gdy pojechałam do mechanika okazo się że oprócz świecy jest jeszcze sporo do wymiany czyli wtryskiwacz czwartego cylindra przegub zewnętrzny napędowy pasek tarcze klocki osi przedniej oraz rozrząd oczywiście jest faktura że piec lat temu rozrząd yl wymieniony ale ale po sprawdzeniu stanu samochodu mechanik stwierdził że rozrząd trzeba wymienić z tad moje pytanie czy mogę zwrócić samochód ponieważ jest dużo wad jakie mam szansę na odzyskanie pieniędzy samochód został zakupiony 6 dni temu bardzo proszę o poradę

 3. Witam.
  Planujemy kupić auto ale chcemy się zabezpieczyć, żeby 2 raz nie dać się nabrać. Sprzedający zgodził się na wyłączenie zapisu w omówię o znajomości stanu technicznego a zamiast niego mamy zamiar napisać, że znamy stan techniczny wynikający z oględzin na stacji diagnostycznej oraz z tego, o czym poinformował nas sprzedający, dodatkowo, że stan techniczny zostanie potwierdzony po wnikliwej diagnostyce w warsztacie( wskazanie daty). Czy taki zapis zabezpiecza nas przed sytuacją, jaką mieliśmy z poprzednim samochodem tj trociny w skrzyni automatycznej? Chodzi o to, że wizyta w warsztacie jest dość odległa z powodu terminów. Nie chcemy bawić się w kaucję na rezerwacje pojazdu do czasu wizyty w warsztacie bo podejrzewamy, że wtedy będzie trudniej odzyskac pieniądze z kaucji niż wymusić na sprzedającym naprawy, które mogłyby wyskoczyć po oględzinach w warsztacie.
  Pozdrawiam

 4. Dzień dobry. Sprzedałem ciągnik rolniczy. Po 3 tygodniach kupujący poinformował mnie o wadzie technicznej, o której ja sam nie wiedziałem przez 5 lat użytkowania. Kupujący przy wypisywaniu umowy sam zasugerował, aby wpisać niższą kwotę. Teraz domaga się pieniędzy za naprawę. Odpowiedziałem, że mogę odebrać pojazd po cenie wypisanej w umowie. Niestety kupujący chce całość kwoty, jaką zapłacił. Ponadto w umowie widnieje zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i strony wyłączają uprawnienia kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad pojazdu ujawnionych po dniu zakupu. Jaką mam możliwość obrony?

  • Dzień dobry,

   sama informacja dotycząca zapoznaniem się ze stanem technicznym nie uniemożliwia kupującym dochodzenia roszczeń. Natomiast drugi człon wskazanego postanowienia już wyłącza kupującemu możliwość realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w związku ze stwierdzonymi po zakupie wadami. Wobec powyższego sugeruję powołać się przed kupującym na fakt wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń w związku z wadami pojazdu. Jeśli to nie zniechęci kupującego, możemy zaoferować pomoc w przygotowaniu pisma. W takiej sytuacji proszę o kontakt za pośrednictwem zakładki „pomoc prawna”.

 5. Witam. Sprzedałem auto 20.09 2020r.Kupujac chce odstąpić od umowy kupna sprzedaży. Powód że auto miało kolizję i był wymieniony próg. A ja mu o tym nie powiedziałem. Sam o tym nie wiedziałem bo byłem 3wlascicielem od nowości. I poprzedni właściciel mi nie powiedział. Zaznaczę ze auto kupił 10tys taniej niż cena rynkowa. W umowie był wpis. Kupujący oznajmia ze stan techniczny jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

  • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest niezależna od Pana wiedzy o wadach pojazdu. Może się więc zdarzyć taka sytuacja, że pomimo tego, że nie wiedział Pan o wadach, może Pan za nie odpowiadać względem kupującego. Na początek sugeruję zażądać od drugiej strony stanowiska na piśmie, jeśli jakieś pismo przyjdzie proszę o kontakt z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na górze strony w zakładce „pomoc prawna”.

 6. witam,
  zakupiłem samochód, w którym sprzedawca zataił, że był wypadkowy.
  Napisałem do niego przez UoKiK o zwrot części kwoty(bo o tyle jego wartość jest niższa), na co dostałem odpowiedź, że to on mnie oskarży o próbę wyłudzenia pieniędzy.
  Co robić?

  • UOKiK nie jest instytucją, która Panu pomoże. Oczywiście sprzedawca za takie wady, w większości przypadków odpowiada. Proszę o wypełnienie tego formularza dotyczącego wad pojazdu https://autoprawo.pl/formularz. Na jego podstawie przygotujemy bezpłatną analizę możliwych dróg działania. Okoliczności sprawy jest na tyle dużo, że muszę je dokładniej poznać, żeby napisać coś wiążącego.

 7. Kupił auto w pt o godz 17 z komisu skody aut używanych. W umowie znajduje się klauzula”zapoznalem sie ze stanem faktycznym pojazdu, nie bede wnosil z tego tytulu roszczen” dostałem fakture. Auto bylo sprawdzane w serwisie skody chodź nie bardzo chcieli wszystkiego mówić wspominalem zeby sprawdzili rozrzad cisnienie na silniku. To śmiejąc sie delikatnie mówili ze w to nie wejda. Po sprawdzeniu błędów wyszlo ze Egr jest do zrobienia,zrobili. Odebralem auto, zaplacilem wyjechalem. Po przejechaniu 10km zapalila sie kontrolka wtryskow. Miałem jechać od razu trase 300km. Zawróciłem do domu z obawą że nie dojadę. Pod domem auto po nagrzaniu sie silnika zaczęło pracować jak disel. To był benzyniak. Stojac na biegu jalowym rzuca auto jak na jadącej bryczce. Jutro zamierzam auto najchetniej zwrócić i dalej nie bawić się w naprawy. Mam do tego prawo?

  • Z Pana opisu wynika, że pojazd już w momencie wydania nie nadawał się do celu, dla którego był kupiony, więc podstawa do roszczeń istnieje. Proszę o wypełnienie tego formularza https://autoprawo.pl/formularz/ . Przygotuję dla Pana bezpłatną analizę sprawy i zaproponuję jakieś działania z naszej strony.

 8. Witam. W dniu 30.09.2017 roku zakupiłam auto Mazda 3 rok produkcji 2005 auto komisie.Przy zakupie była tylko świecąca lampka z silnika o której wiedziałam i zapewnili mnie ,że to jest błąd który tylko trzeba usunąć po przez komputer ,że jestem kobietą powiedziałam ok.Auto było zakupione w sobotę więc nie byliśmy na stacji diagnostycznej ale w poniedziałek od razu się tam udałam i stwierdzili wyciek płynu chłodniczego i żeby zrobić korozję po wizycie na stacji udałam się do komisu aby usunąć usterkę płynu bez problemu to zrobili.w Dniu 16.11.2017 roku postawiłam auto w warsztacie tam naprawy wyszły mnie na 2.535 zł ale nadal miałam świecącą kontrolkę ze silnika po ok tygodnia auto nie chciało odpalić w końcu mąż umówił nam wizytę w serwisie mazda czekaliśmy tam ok miesiąc aby wzięli auto na warsztat tam okazało się że komputer się spalił a ten co był to nie jest z tego modelu i ktoś kupił inny bo był tańszy i prawdopodobnie ktoś miał stłuczkę ,zakupiliśmy używany za 1000 zł a do tego naprawy wyszły nas 3,255 zł i Nadal jest świecąca kontrolka z silnika mam już dość.Najchętniej bym zwróciła mu auto ale czy mogę?Czy mogę domagać sie jeszcze zwrotu kosztów już poniesionych? Na zakupie czyli fakturze mam zapis Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń czy zastrzeżeń.Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte

  • Czy są jeszcze jakieś zapisy na Fakturze lub czy była dodatkowo umowa lub protokłół przekazania auta???
   Cena na fakturze nie była zaniżona???

   • Witam.Dostałam jeszcze umowę wpisaną z po przednim właścicielem a komisem.Cena którą zapłaciłam to 11000 i tyle miałam na fakturze.

 9. Zastosowałem się do tych rad i dałem odpowiednie zapiski w umowie. I całe szczęście bo facet chciał mnie zrobić na kasę. W szczegóły nie będę wchodził bo to głupia wręcz historia. Trzeba się zabezpieczać i tyle

  • Czyli umiescil Pan taka klauzure na umowie ze kupujacy zna stan techniczny pojazdu i nie bedzie roscil pretensji do sprzedajacego? W jaki sposob to pomoglo?

 10. Czyli zapis w umowie, że kupujący 'nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń’ oznacza wyłączenie rękojmi czy nie? Bez podania paragrafów, bez słowa „wyłączenie” ani „rękojmia”.
  Jeśli taki zapis nie wyłącza rękojmi, to co wyłącza? Jakich 'roszczeń związanych ze stanem technicznym zrzeka się więc kupujący? Co poeta miał na myśli, jakie roszczenia (skoro nie rękojmię)?

 11. Witam czy takie zapisy w umowie są legalne ?

  Na podstawie art. 558, §1 Kodeksu cywilnego strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność, sprzedawcy z tytułu rękojmi na wady ukryte w samochodzie używanym

  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte pojazdu. Nabywcy przysługuje prawo do oględzin przez rzeczoznawce lub autoryzowany serwis. Rezygnując z w/w oględzin nabywca poświadcza, iż dokonał ich osobiście oraz sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu, nie wnosząc przy tym zastrzeżeń oraz akceptuje stan techniczny w jakim znajduje się w/w pojazd. Sprzedający nie udziela gwarancji i rękojmi za zakupiony pojazd.

  • W relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, należy uznać to za klauzulę niedozwoloną. W pozostałych przypadkach takie postanowienie umowne jest dopuszczalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here