Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu bezpieczna dla kupującego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, dochodzenie roszczeń będzie dużo prostsze. Każda z umów zawiera na końcu instrukcję jej wypełnienia. Wystawienie faktury przez sprzedawcę nie stoi na przeszkodzie dodatkowemu podpisaniu jednej z załączonych umów.

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

1) Umowa kupna-sprzedaży samochodu
POBIERZ pdf (Adobe Reader)
POBIERZ doc (Microsoft Word)

Umowa kupna-sprzedaży samochodu z dwoma współwłaścicielami (po stronie sprzedawców i/lub kupujących)
POBIERZ pdf (Adobe Reader)
POBIERZ doc (Microsoft Word)

2) Umowa kupna-sprzedaży motocykla
POBIERZ pdf (Adobe Reader)
POBIERZ doc (Microsoft Word)

Umowa kupna-sprzedaży motocykla z dwoma współwłaścicielami (po stronie sprzedawców i/lub kupujących)
POBIERZ pdf (Adobe Reader)
POBIERZ doc (Microsoft Word)

3) Umowa kupna-sprzedaży samochodu, gdzie sprzedawcą jest komis
POBIERZ pdf (Adobe Reader)
POBIERZ doc (Microsoft Word)

4) Umowa kupna-sprzedaży samochodu, gdy w rozliczeniu zostawiamy swój samochód i ewentualnie gotówkę.
POBIERZ pdf (Adobe Reader)
POBIERZ doc (Microsoft Word)

Umowa kupna, sprzedaży, czy kupna-sprzedaży

Potocznie mówi się o umowie kupna-sprzedaży. Nie różni się ona niczym od umowy kupna lub umowy sprzedaży. W ramach tej samej umowy sprzedawca sprzedaje, a kupujący kupuje, podobnie jak przy umowie najmu jedna strona wynajmuje, a druga jest najemcą. Poprawną nazwą, zgodną z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego jest umowa sprzedaży.

W tytule i treści artykułu stosujemy jednak inną nazwę (umowa kupna-sprzedaży), która jest dużo bardziej intuicyjna dla osób niebędących prawnikami. Niezależnie od tego jak nazwiemy naszą umowę, będzie ona skuteczna, o ile wynika z niej, że wolą jednej strony jest rzecz sprzedać, a wolą drugiej strony jest tę rzecz kupić.

Dlaczego umowa jest korzystna dla kupującego

Omówmy poszczególne postanowienia prawne na przykładzie umowy kupna-sprzedaży samochodu. Ważne fragmenty umowy sprzedaży zaznaczono na niebiesko.

Po pierwsze, umowa wprost wskazuje, że pojazd spełnia przesłanki dopuszczenia go do ruchu. Jest to istotne, ponieważ fakt, że pojazd ma ważne badania techniczne, wcale nie oznacza, że w dniu sprzedaży spełnia przesłanki dopuszczenia do ruchu. Dzięki temu postanowieniu umownemu można udowadniać odpowiedzialność sprzedawcy w zakresie wad, które mogłyby skutkować nieprzejściem przeglądu przez pojazd.

Po drugie, w umowie należy wpisać czy i do kiedy ważne jest ubezpieczenie OC. Z naszego doświadczenia wynika, że często kupujący albo nie zwracają na to uwagi albo są celowo wprowadzani w błąd przez sprzedawcę. W przypadku jednego z naszych klientów, sprzedawca sfałszował polisę OC, w celu osiągnięcia wyższej ceny pojazdu.

Trzecim bardzo istotnym aspektem umowy sprzedaży jest to, że do jej treści włączone są zapewnienia sprzedawcy z ogłoszenia. Oczywiście w § 2 ust. 2 umowy można wpisać zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty stanu technicznego. Nie zmienia to faktu, że dzięki fragmentowi z § 2 ust. 2 umowy sprzedaży, ogłoszenie staje się bardzo istotnym dowodem na okoliczność deklarowanego stanu pojazdu. Sprzedawca nie będzie mógł już twierdzić, że ogłoszenie było jedynie formą reklamy, a kupujący w trakcie oględzin i jazdy próbnej, rzekomo dowiedział się o wielu wadach pojazdu.

Po czwarte, umowa wprost wskazuje na ryzyko odpowiedzialności stron w przypadku zaniżenia na umowie ceny, w stosunku do ceny rzeczywiście zapłaconej. Czasem jest to inicjatywa kupującego, częściej sprzedawcy, natomiast zawsze, największe problemy z powodu zaniżenia ceny na umowie ma kupujący, który musi zdobywać dowody na okoliczność tego jaka była prawdziwa, ustalona przez strony cena.

Po piąte, w umowie zastrzeżono właściwość miejscową sądu na korzyść kupującego, podczas gdy bez takiego postanowienia, w większości przypadków, właściwy byłby sąd według miejsca zamieszkania sprzedawcy.

Umowa zawiera również instrukcję jej wypełnienia, tak żeby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek pomyłek.

Umowa zawiera też kilka innych postanowień, które tak naprawdę są obojętne dla podpisujących umowę i mogłyby zostać usunięte, ale są na tyle często spotykane w innych umowach, że dzięki nim. ww. umowa wydaje się do nich podobna.

Oczywiście możliwe jest przygotowanie umowy jeszcze bardziej korzystnej z perspektywy kupującego natomiast istotne jest to, żeby treść umowy była również akceptowalna dla sprzedawcy. Umowa w powyższej treści jest jak najbardziej bezpieczna dla obydwu stron jeżeli podchodzą do transakcji uczciwie i poświęciły swoją uwagę na ustalenie rzeczywistego stanu pojazdu.

10 wskazówek przed kupnem pojazdu

Zapoznaj się z naszym poradnikiem: Samochód używany – 10 zasad przy kupnie. Dzięki temu nie popełnisz najczęstszych błędów kupujących, które wykorzystują nieuczciwi sprzedawcy przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną. Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z prawem motoryzacyjnym.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

1/ NIEZBĘDNE DANE W UMOWIE KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU
Czy umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać numery dowodów osobistych?

Nie. Nie jest to wymóg prawny. Ponadto PESEL jest istotniejszy, w przypadku gdybyśmy dochodzili roszczeń od sprzedawcy. Pozwala on na jednoznaczną identyfikację osoby, podaje się go w pozwie, ułatwia uzyskanie danych z rejestru PESEL, gdyby pojawiła się taka potrzeba (np. uzyskanie adresu zameldowania).

2/ POSTANOWIENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM
Czy postanowienie o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu jest niezbędnym elementem umowy kupna-sprzedaży samochodu? Widziałem je w prawie każdej umowie.

Na gruncie przepisów postanowienie to nic nie znaczy. Opisujemy to obszernie, razem z przykładami orzeczeń sądowych w artykule Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym – postanowienie umowne.

3/ WSPÓŁWŁAŚCICIELE MAŁŻONKOWIE NA UMOWIE
Samochód będzie zarejestrowany na mnie i żonę. Nie wiem czy pobrać wzór umowy kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielami po stronie kupujących, czy może zrobić żonie darowiznę po kupnie, czy w ogóle nic nie robić.

W ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, nawet kupno przez jednego małżonka, w ogromnej większości przypadków będzie skutkowało tym, że obydwie osoby są właścicielami (współwłaścicielami pojazdu). Mając jednak na względzie bardzo niespójną praktykę działania wydziałów komunikacji, warto rozważyć pobranie wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w wersji ze współwłaścicielami po stronie kupujących. Oszczędzi to ewentualnych sporów w wydziale komunikacji.

4/ ZAWIERANIE UMOWY W IMIENIU SWOIM I INNEJ OSOBY
Jak wpisać na umowie, jeśli reprezentuję siebie i drugiego kupującego (współwłaściciela), którego nie ma na miejscu transakcji? Czy umowa kupna sprzedaży pojazdu będzie ważna jeśli się za niego podpiszę?

Warto unikać podpisywania się za kogoś, tj. jego imieniem i nazwiskiem. Lepiej wpisać po stronie kupujących dane obydwy współwłaścicieli. Następnie na samym dole umowy kupna sprzedaży pojazdu, w miejscu na podpis, możemy podpisać się osobiście, a obok podpisać się za współwłaściciela.

Załóżmy, że samochód kupuje Jan Nowak i jego brat Paweł Nowak, ale przy podpisaniu umowy obecny jest tylko Jan Nowak. W takim przypadku na dole umowy kupna sprzedaży samochodu Jan Nowak podpisuje się osobiście, a obok podpisuje się pod sformułowaniem „w imieniu Pawła Nowaka, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, Jan Nowak”. Dodajmy, że sprawę znacząco ułatwi fakt, gdy pełnomocnik będzie miał pisemne pełnomocnictwo.

5/ TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Jak przygotować pełnomocnictwo do zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu w imieniu własnym oraz w imieniu współwłaściciela, którego nie będzie na miejscu zawierania umowy?

Wystarczy zwykłe pisemne pełnomocnictwo, np. o treści „Ja niżej podpisany(-a) X (PESEL X) upoważniam Y (PESEL Y) do zawarcia w moim imieniu, w charakterze współwłaściciela umowy kupna-sprzedaży samochodu Z (marka, model, numer rejestracyjny lub VIN)”. Jeśli z umowy kupna-sprzedaży pojazdu nie wynika inaczej oraz nie mamy do czynienia z kupującymi-małżonkami, przyjmuje się, że udział we współwłasności jest równy (po 50%). Jeśli jest inaczej, powinna to precyzować zarówno umowa kupna-sprzedaży samochodu jak i pełnomocnictwo.

6/ FORMA PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWARCIA UMOWY
Czy pełnomocnictwo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu musi mieć formę notarialną?

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu nie musi mieć formy notarialnej, nie musi mieć podpisów notarialnie poświadczonych. Może być sporządzone odręcznie lub na komputerze. Osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna się pod nim odręcznie podpisać.

7/ ODSTĄPIENIE W TERMINIE 14 DNI
Czy od umowy kupna-sprzedaży samochodu mogę odstąpić w terminie 14 dni bez przyczyny? Wynika to wprost z przepisów, czy muszę to wprost wpisać w umowie?

Zwrot w terminie 14 dni bez podania przyczyny jest niemożliwy bo dotyczy zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w relacji przedsiębiorca-konsument. Opisuje to ten artykuł. Są to przepisy Ustawy o prawach konsumenta, które przy kupnie samochodu, bardzo rzadko da się zastosować.

Oczywiście w umowie można wpisać, zupełnie abstrahując od ww. kwestii, prawo do zwrotu pojazdu bez podania przyczyny w dowolnym terminie (np. 7 lub 14 lub 30 dni), ale prawdopodobieństwo podpisania tak niekorzystnej umowy kupna-sprzedaży samochodu przez sprzedawcę jest niewielkie.

8/ OBOWIĄZYWANIE RĘKOJMI
Czy na podstawie tych wzorów umowy kupna sprzedaży pojazdu będzie obowiązywała rękojmia?

Tak. Rękojmia nie obowiązywałaby jedynie, gdyby wprost wskazano na jej wyłączenie. O niekorzystnych wzorach umów kupna sprzedaży samochodów piszemy w artykule Niekorzystne wzory umów sprzedaży.

9/ PODPISANIE UMOWY Z KOMISEM
Komis twierdzi, że nie może podpisać ze mną umowy kupna-sprzedaży samochodu skoro wystawia fakturę.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umowa kupna-sprzedaży samochodu była udokumentowana zarówno fakturą jak i umową do faktury. W praktyce, większe komisy lub salony samochodów używanych często stosują obok faktury dokumenty o nazwie „ogólne warunki umowy”, które pełnią rolę identyczną z dostępnym do pobrania wzorem umowy do zawarcia z komisem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here