Naprawa samochodu w warsztacie – aspekty prawne

14
27944

Bardzo często po kupnie wadliwego pojazdu kupujący decyduje się na jego naprawę. Abstrahując od skutków takiego działania dla realizacji roszczeń z tytułu rękojmi na naprawę samochodu, bardzo często można paść ofiarą nierzetelnego warsztatu, który albo nie wykona części ze zleconych mu napraw albo wykona je wadliwie.

Naprawa samochodu, czyli umowa o dzieło

Nawet przy braku umowy pisemnej kupujący zawiera z warsztatem umowę o dzieło unormowaną w art. 627 k.c. Uprawnienia zlecającego naprawę zostały unormowane przede wszystkim w art. 635 k.c., art. 636 k.c. i art. 638 k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.
§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio.

Korzystając z powyższych przepisów należy pamiętać, że art. 635 k.c. i art. 636 k.c. dotyczy umowy jeszcze niewykonanej, a art. 638 k.c. naprawy już zakończonej.

Podstawa prawna roszczeń

Wbrew pozorom bardzo często realizacja roszczeń zlecającego naprawę nie odbywa się w oparciu o powyższe przepisy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia mają związek albo ze szkodą powstałą w trakcie wykonywania naprawy (np. uszkodzenie auta w trakcie jego przeparkowania) albo niepoprawnie wykonana naprawa powoduje inne, dotychczas nieistniejące uszkodzenie w pojeździe (np. niepoprawna naprawa rozrządu doprowadza do zatarcia silnika).

Wtedy najczęstszą podstawą roszczeń jest art. 471 k.c. (odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy) lub art. 415 k.c. (odpowiedzialność deliktowa). Bardzo często występuje zbieg wskazanych norm prawnych co oznacza, że osoba realizująca swoje uprawnienia może samodzielnie wybrać podstawę prawną stosownie do niezbędnych do wykazania przesłanek. O ww. zbiegu norm mówi wprost art. 443 k.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

art. 443. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.

Umowa naprawy samochodu

To jaka powinna być podstawa do podnoszenia roszczeń zależy od konkretnego przypadku. Co do zasady za rozsądniejsze można uznać podnoszenie roszczeń w oparciu o art. 471 k.c., o ile zawarta zostanie umowa jednoznacznie normująca obowiązki warsztatu. Wzór takiej umowy można pobrać stąd. Umowa naprawy samochodu powinna jednoznacznie określać zakres naprawy, jej koszt, podmiot ponoszący koszt części oraz sposób ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia pierwotnie ustalonego zakresu naprawy.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

14 KOMENTARZE

  1. art. 636. § 1
    Jak w praktyce zastosować wobec nieuczciwego warsztatu -bezskuteczny upływ terminu? Chodzi mi o poprawę usługi w innym warsztacie na koszt warsztatu, z którym ubezpieczyciel rozliczył sie bezgotówkowo

    • Niestety upływ terminu może być skutecznie egzekwowany dopiero na etapie sądowym. Przy braku porozumienia to zawsze organ państwowy musi wymóc zastosowanie przepisu poprzez przymus. Na etapie przedsądowym można po prostu powoływać się na orzeczenia dotyczące skutków uchybienia terminu.

  2. dobry wieczor, mam male pytanko. co zrobic w sytuacji gdy mechanik-lakiernik zle pomalowal i naprawil auto pozniej dostal do poprawki auto zeby poprawil i niestety auto maska zlamana na rogu, kropki na lakierze a mechanik nie poczuwa sie do odpoweidzialnosci. dziekuje za odpowiedz

  3. 21 listopada 2016 autoryzowany serwis jeszcze na gwarancji „naprawił” nieszczelność rozrządu. W dniu dzisiejszym tj 15-01-2018 podczas przeglądu w innym aso ponownie stwierdzono nieszczelnośc rozrządu. Jednakże zmieniły się warunki gwarancji przez pierwsze 3 lata obejmowały wszystko a teraz zakres jest już niestety mniejszy i ponowna naprawa nie jest już objeta gwarancją. Czy mogę żądać naprawy zgodnie z np rękojmą ? Mineło niewiele ponad rok od rzekomego usunięcia usterki. Będę wdzięczny za informację.

  4. Pod koniec października zakupiliśmy auto. Auto posiada roczną gwarancję na rzeczy silnikowe. W pierwszym tygodniu użytkowania zaświecił się check engine. Po wizycie w komisie błąd został usunięty przy tłumaczeniu, iż możliwe, że to po prostu jakieś zanieczyszczenie w zatankowanym paliwie. Następnego dnia błąd pojawił się ponownie. Została wymieniona sonda lambda. Przez telefon komis zapewniał nas, iż została wstawiona nowa sonda, niestety nie otrzymaliśmy żadnego dowodu jej zakupu. Po kilku dniach użytkowania błąd pojawił się ponownie. Okazało się, że przy pierwszej wymianie sonda nie była nowa, a przełożona z innego auta. W dniu wczorajszym odebraliśmy auto po kolejnej wymianie, podobno na nową sondę. W dniu dzisiejszym błąd pojawił się ponownie. Komis oczywiście cały czas oferuje chęć naprawy, jednakże jesteśmy coraz bardziej zirytowani zaistniałą sytuacją. Reasumując, auto posiadamy od miesiąca i częściej jest w naprawie niż je użytkujemy. Co w tej sytuacji możemy zrobić?

  5. Mam pytanie daliśmy do naprawy auto mechanik trzymał prawie miesiąc w końcu oddał auto zapłaciliśmy ponad 5tys. mąż pojechał do pracy zobaczyl ze źle chodzi daliśmy do reklamacji niby nie może zrób,ze koledzy z wv pomagali mu i niewiedza co jest nie pisaliśmy z mechanikiem żadnej umowy trzyma ponad 2tygodnie i nic ciągle mówi ze go robi ze po nocach nie śpi itd. Co można w takiej sprawie zrobić za chwilę 2miesiace minie jak nie mamy auta Jeżeli napiszemy umowę ze daje mu mu np tydzień jak nie to albo oddaje pieniądze albo płaci za naprawę innemu mechanikowi, to czy on ma prawo się nie zgodzić na podpisanie takiej umowy? Dziękuję za odp

  6. No tak, ale powiedzmy jeśli się okaże, po powiedzmy 2-4 miesiącach, że mechanik zamontował słabsze podzespoły niż te na danym nam do rąk rachunku to co wtedy? Skoro np. wymieniane były zawory czy rozrząd? Przecież nikt nie będzie tego rozbierał i sprawdzał po powrocie od mechanika ze sprawnym autem, a po czasie coś znowu padnie i okaże się że zostaliśmy oszukani?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here