Wyrok korzystny dla sprzedawcy. Sprzęgło i dwumasa

1
7578

Czy zawsze reprezentujemy kupujących wadliwe pojazdy? Nie. Często kupujący dochodzą nieuzasadnionych roszczeń od sprzedawców. Oczekują dokonywania przez nich napraw w kilkunastoletnich samochodach. Wywodzą roszczenia odnośnie typowo eksploatacyjnych wad i to wiele miesięcy po kupnie. Naruszają przepisy dotyczące rękojmi.

W poniższej sprawie o pomoc zwrócił się do nas sprzedawca 13-letniego Forda Focusa. Otrzymał on pismo od kancelarii adwokackiej, która żądała zwrotu kosztów naprawy.

Pomoc prawna

Jeśli sprzedałeś pojazd i jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Analiza sprawy klienta

Po analizie sprawy i konsultacji z rzeczoznawcą motoryzacyjnym zdecydowaliśmy się odmówić uznania roszczeń kupującego. Pojazd miał już 13 lat, a w momencie wydania był sprawny, co kupujący zweryfikował w trakcie jazdy próbnej.

Następnie nasz klient otrzymał pozew.

Postępowanie sądowe

W toku sprawy przesłuchiwani byli świadkowie, a akta do analizy otrzymał biegły sądowy. Kupujący popełnił wiele błędów, na które zwróciliśmy sądowi uwagę. Przykładowo samodzielnie usunął wady nie dając tej możliwości sprzedawcy. Sam fakt wykonania naprawy nie jest dowodem na to, że wada istniała, jaki miała charakter (eksploatacyjny / nieeksploatacyjny), kiedy się ujawniła.

Ponadto kupujący oparł swoje roszczenia o mniej korzystne dla niego przepisy (art. 471 Kodeksu cywilnego zamiast art. 560 § 1 k.c.). W efekcie powództwo zostało prawomocnie oddalone.

 

Uzasadnienie wyroku

Sąd w uzasadnieniu wyroku potwierdził wszystkie podnoszone przez nas okoliczności. Pojawia się pytanie, czy tego typu wady (sprzęgło i koło dwumasowe) mogłyby być podstawą skutecznego dochodzenia roszczeń. W niektórych przypadkach tak, np. w sytuacji, w której sprzedawca zapewniałby, że określone wady nie istnieją.

W tej sprawie mieliśmy jednak do czynienia z zupełnie nierealnymi oczekiwaniami kupującego odnośnie stanu 13-letniego pojazdu sprzedawanego przez osobę prywatną, która w żaden sposób nie ukrywała jego kondycji.

Pomoc prawna

Jeśli sprzedałeś pojazd i jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

1 KOMENTARZ

  1. Sąd powinien zastosować przepisy niezależnie od podstawy, na którą powołano się w pozwie, zwłaszcza że to pozew o zapłatę. Da mihi factum, dabo tibi ius.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here