Niekorzystne wzory umów sprzedaży

0
8004

Wśród handlarzy samochodów przewija się kilka wzorów umów niekorzystnych z punktu widzenia kupującego. Podpisanie umowy na takim wzorze w żadnej mierze nie uniemożliwia dochodzenia roszczeń, ale może wymagać podjęcia dodatkowych środków prawnych co wydłuży proces uzyskiwania odszkodowania od nieuczciwego sprzedawcy. Poniżej prezentujemy kilka wzorów umów, które w naszej ocenie nie są korzystne z punktu widzenia kupującego.

Umowa_01_1

W powyższej umowie, w paragrafie 4 nie tylko wyłączono uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi, ale również w paragrafie 9 zastrzeżono brak możliwości zmian w formie innej niż pisemna pod rygorem uznania dowodzonych modyfikacji umowy za nieważne. Może to utrudniać udowadnianie ceny pojazdu innej niż rzeczywiście zapłacona albo braku istnienia wad, które zostały wpisane na umowie.

umowa_02_1Powyższy wzór umowy był udostępniany przez jeden z portali ogłoszeniowych. Na chwilę obecną ma on inną treść, ale nadal można spotkać w praktyce wykorzystywanie jego starej treści. Postanowienie zawarte w punkcie 4 może być interpretowane jako wyłączenie uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.

umowa_3

Bardzo popularnym sposobem wśród sprzedawców jest korzystanie z pieczątek, które w ostatniej chwili, często już po otrzymaniu przez nich pieniędzy, są nabijane na fakturze wystawianej kupującemu. Ich treść może być różnorodna natomiast niemal zawsze ma ona na celu utrudnienie kupującemu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Oczywiście w transakcji pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem (tj. osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi jest niemożliwe. W praktyce jednak, wielu kupujących nie korzysta z konsultacji prawnej i widząc postanowienie na fakturze podobne do powyższego, rezygnuje z podnoszenia jakichkolwiek roszczeń.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

Jesteś sprzedawcą? Masz prawa, podobnie jak kupujący

Każdy kupujący prędzej, czy później będzie również sprzedawcą samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód, również możesz skorzystać z naszej pomocy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia kupujących okazują się niezasadne. Jest tak np. wtedy, gdy sprzedawca nie składał żadnych zapewnień o stanie pojazdu, a samochód ma typowo eksploatacyjne wady (np. zużyte sprzęgło). Jeśli sprzedałeś samochód i chcesz ustalić, czy istnieją podstawy Twojej odpowiedzialności, skontaktuj się z nami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here