Potwierdzenie

  Szanowni Państwo,

  Prosimy o przeczytanie poniższej informacji, zaznaczenie proponowanych oświadczeń i wysłanie ich przy użyciu przycisku Wyślij. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z informacjami wymaganymi przez art. 13 RODO.

  W zakresie przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

  W zakresie oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia wykonywania usługi, pozwala nam ono na niezwłoczne przygotowanie projektu pisma. W przypadku braku takiego żądania, musieliby Państwo oczekiwać na projekt pisma dłuższy okres czasu.

  W zakresie żądania wystawienia faktury elektronicznej, pozwoli nam to na zmniejszenie kosztów po Państwa stronie dzięki braku konieczności wysyłania pocztą tradycyjnego paragonu.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu do kontaktu

  Numer telefonu do drugiej strony sporu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia na moją rzecz usługi pomocy prawnej, w tym reprezentowania mnie w sporze z drugą stroną oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.

  Zapoznałem / Zapoznałam się z ofertą i zasadami współpracy przesłanymi w analizie sprawy. Żądam rozpoczęcia świadczenia na moją rzecz usługi pomocy prawnej przed upływem terminu do odstąpienia, zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

  Rozumiem, że zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty. Proszę o wystawienie faktury elektronicznej dokumentującej zapłatę za świadczoną usługę.

  1 KOMENTARZ

  1. Serdecznie dziękuję za profesjonalnie przygotowaną stronę internetową. Informacje na niej zawarte są bardzo przystępnie podane. Profesjonalne podejście do sprawy zachęciło mnie do dalszej współpracy.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here