Potwierdzenie szablony

  Szanowni Państwo,

  Prosimy o przeczytanie poniższej informacji, zaznaczenie proponowanych oświadczeń i wysłanie ich przy użyciu przycisku Wyślij. Po kliknięciu przycisku Wyślij, otrzymają Państwo e-maila z danymi do przelewu. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z informacjami wymaganymi przez art. 13 RODO.

  W zakresie przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

  W zakresie oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia wykonywania usługi, pozwala nam ono na niezwłoczne wysłanie wzorów pism. W przypadku braku takiego żądania, musieliby Państwo oczekiwać na wzory pism dłuższy okres czasu.

  W zakresie żądania wystawienia faktury elektronicznej, pozwoli nam to na zmniejszenie kosztów po Państwa stronie, dzięki braku konieczności wysyłania pocztą tradycyjnego paragonu.

  Imię i nazwisko / nazwa firmy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Adres do wystawienia faktury: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby wysłania wzorów pism oraz w celu zgodnego z prawem ewidencjonowania przychodów Usługodawcy.

  Zapoznałem / Zapoznałam się z ofertą i zasadami współpracy przesłanymi w analizie sprawy. Żądam rozpoczęcia świadczenia na moją rzecz usługi pomocy prawnej przed upływem terminu do odstąpienia, zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

  Rozumiem, że zawieram umowę z obowiązkiem zapłaty. Proszę o wystawienie faktury elektronicznej dokumentującej zapłatę za wzory pism.