Postępowanie przedsądowe

Jego celem jest pokazanie drugiej stronie sporu, że z każdym naszym pismem i telefonem (liczba pism i telefonów jest nielimitowana), sprawa zmierza do skierowania jej do sądu. Wtedy druga strona, mimo początkowej odmowy, pójdzie na ugodę. Natomiast, gdyby do ugody przedsądowej nie doszło, dzięki etapowi przedsądowemu będziemy gruntownie przygotowani do skierowania sprawy do sądu, gdzie bardzo ważne jest, żeby nasze przedsądowe działania były spójne i dobrze opisane w pozwie.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, skontaktuj się z nami. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

W ramach etapu przedsądowego zapewniamy:

  • nielimitowaną liczbę pism i kontaktów telefonicznych z drugą stroną. Działamy tak długo, jak długo istnieje szansa osiągnięcia zamierzonego celu;

  • możliwość monitorowania sprawy w panelu klienta online. Są tam umieszczanie pisma wysłane i otrzymane, numery nadawcze, adnotacje z rozmów telefonicznych;

  • naszą wiedzę i doświadczenie. Udzieliliśmy ponad 15 000 porad i poprowadziliśmy ponad 1900 postępowań. To co inny prawnik ustalałby odpłatnie analizując dziesiątki wyroków sądowych, my już wiemy. Dzięki temu relacja ceny do jakości usługi jest bardzo dobra;

  • pomoc nie tylko przed, ale również po zawarciu ugody. Pomagamy w kontaktach z wydziałem komunikacji, urzędem skarbowym i ubezpieczycielem;

  • pomoc na etapie zbierania dowodów. Konsultujemy treść dokumentów przygotowywanych m.in. przez mechaników i rzeczoznawców;

  • nielimitowane kontakty mailowe w toku sprawy, nielimitowane kontakty telefoniczne z naszej strony do klienta, do i od drugiej strony sporu i do 90 minut konsultacji telefonicznej do wykorzystania przez klienta.