Formularz nr 2

  W celu wypełnienia formularza kliknij na puste pole i wprowadź niezbędne informacje. Jeśli uważasz, że dla sprawy istotne są również inne kwestie, niestanowiące pytań w niniejszym formularzu, wprowadź je w uwagach w punkcie 7.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  1. Z kim została zawarta umowa?

  2. Czego dotyczyła umowa? Należy opisać przedmiot umowy.

  3. Jakie straty finansowe poniosłeś / poniosłaś?

  4. Czy prowadzisz działalność gospodarczą? Jeśli tak, to czy pojazd został kupiony na potrzeby prowadzonej przez Ciebie firmy?

  5. Czy istnieją jakieś dokumenty potwierdzające zawarcie umowy?

  6. Pod jakim numerem telefonu możemy się z Tobą skontaktować?

  7. Uwagi.

  Poniżej możesz załączyć pliki istotne dla sprawy np. umowę, fakturę, ogłoszenie o sprzedaży, pisma wysłane do sprzedawcy.
  Dziękujemy za wypełnienie formularza! Dzięki podanym przez Ciebie informacjom, możliwe będzie dobranie środków prawnych, które pozwolą na jak najskuteczniejsze i najszybsze dochodzenie roszczeń od drugiej strony. W terminie do 7 dni otrzymasz od nas odpowiedź z analizą sprawy i proponowanymi środkami prawnymi. Analiza sprawy jest bezpłatna.

  Podane przez Ciebie dane mają charakter poufny i będą wykorzystane tylko na potrzeby ustalenia możliwych do wykorzystania środków prawnych.