Kupno pojazdu zabytkowego

1
6369

Kupno pojazdu zabytkowego na gruncie prawnym znacznie różni się od nabycia normalnego samochodu użytkowego. Z założenia nabycie oldtimera najczęściej wiąże się z koniecznością zainwestowania w jego renowację środków przekraczających wartość jego nabycia. Pojazd zabytkowy z definicji może mieć szereg uszkodzeń o charakterze eksploatacyjnym tj. wynikającym z jego normalnego, przeciętnego zużycia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku oldtimerów nie można podnosić roszczeń z powodu ich wad fizycznych.

Pojazd zwykły a zabytkowy

W przypadku kupna normalnego pojazdu użytkowego powoływanie się na jego wady fizyczne możliwe jest w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to wystąpienie w pojeździe wad niebędących efektem zwykłej prawidłowej eksploatacji pojazdu w danym wieku i o deklarowanym przebiegu np. uszkodzenia wynikające z powypadkowości, fałszywy przebieg, przekładka, naprawy niezgodne z technologią producenta pojazdu.

Drugi z nich to wystąpienie wad, które co prawda mają charakter eksploatacyjny, ale sprzedawca zapewniał, że wady te nie istnieją np. konieczność wymiany rozrządu w sytuacji, w której sprzedawca zapewniał, że rozrząd był niedawno wymieniany.

Sprzeczność z zapewnieniami

Ta druga sytuacja została unormowana w art. 5561 § 1 pkt 2 k.c., zgodnie z którym „wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (…)”.

Oczywistym jest, że pojazd zabytkowy zazwyczaj będzie w lepszym stanie niż wynikającym z normalnej, przeciętnej eksploatacji, co jednak nie wyklucza szeregu jego wad, które będą pozostawały w sprzeczności z zapewnieniami sprzedawcy, a co za tym idzie z koniecznym zakresem renowacji. Przy kupnie musimy więc zadbać o wpisanie do umowy jak największej ilości zapewnień sprzedawcy odnośnie stanu pojazdu tj. zakresu wykonanej renowacji, zakresu niezbędnych napraw, spełniania przez pojazd norm dopuszczenia go do ruchu itp. Wtedy, w przypadku wystąpienia wad fizycznych pojazdu,  o których nie wiedzieliśmy, możliwe będzie skorzystanie z roszczeń z tytułu rękojmi, z powołaniem na art. 5561 § 1 pkt 2 k.c.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here