Formularz warsztat

  W celu wypełnienia formularza kliknij na puste pole i wprowadź niezbędne informacje. Jeśli uważasz, że dla sprawy istotne są również inne kwestie, niestanowiące pytań w niniejszym formularzu, wprowadź je w uwagach w punkcie 8. Tekst z podpowiedzią widoczny w polu nr 8 zniknie po kliknięciu w pole i rozpoczęciu pisania.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  1. Marka, model i rok produkcji pojazdu.

  2. Jaki był zakres zlecenia dla warsztatu (usunięcia jakich wad dotyczył)

  3. Jakie czynności warsztat wykonał niepoprawnie i jakie są na to dowody (np. oględziny innego mechanika, opinia rzeczoznawcy)?

  4. Jakie są poniesione przez Ciebie koszty (robocizna, warsztat)? Jakie koszty będzie trzeba ponieść w przyszłości, żeby usunąć wadę?

  5. Jakie są dowody na okoliczność wysokości poniesionych kosztów (np. faktura za części, robociznę, nagranie rozmowy dotyczącej wynagrodzenia za usługę)?

  6. Czy kontaktowałeś / kontaktowałaś się już z warsztatem w celu polubownego zakończenia sprawy? Jakie jest stanowisko warsztatu?

  7. Pod jakim numerem telefonu możemy się z Tobą skontaktować?

  8. Uwagi.

  Poniżej możesz załączyć pliki istotne dla sprawy np. umowę, fakturę, ogłoszenie o sprzedaży, pisma wysłane do sprzedawcy.
  Dziękujemy za wypełnienie formularza! Do 3 dni roboczych otrzymasz od nas analizę sprawy.

  Przepisy wymagają również zaznaczenia poniższej zgody. Oczywiście nie będziesz otrzymywał od nas żadnych natrętnych reklam od podmiotów trzecich. Jeśli nie będziesz zainteresowany informacjami z naszej strony, w każdym momencie możesz cofnąć poniższą zgodę poprzez wysłanie nam maila lub poinformowanie nas w dowolny inny sposób.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby sporządzenia bezpłatnej analizy sprawy i przesyłania mi ofert pomocy prawnej, a także informacji o nowych wpisach na stronie. Podane przeze mnie dane mają charakter poufny i mogą zostać wykorzystane jedynie w wyżej wymienionych celach. W każdej chwili mam prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.