Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu bezpieczny dla kupującego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, dochodzenie roszczeń będzie dużo prostsze. Każda z umów zawiera na końcu instrukcję jej wypełnienia. Wystawienie faktury przez sprzedawcę nie stoi na przeszkodzie dodatkowemu podpisaniu jednej z załączonych umów.

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

1) Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu
pdf (Adobe Reader)
doc (Microsoft Word)

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu z dwoma współwłaścicielami (po stronie sprzedawców i/lub kupujących)
pdf (Adobe Reader)
doc (Microsoft Word)

2) Wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla
pdf (Adobe Reader)
doc (Microsoft Word)

Wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla z dwoma współwłaścicielami (po stronie sprzedawców i/lub kupujących)
pdf (Adobe Reader)
doc (Microsoft Word)

3) Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu, gdzie sprzedawcą jest komis
pdf (Adobe Reader)
doc (Microsoft Word)

4) Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu, gdy w rozliczeniu zostawiamy swój samochód i ewentualnie gotówkę.
pdf (Adobe Reader)
doc (Microsoft Word)

Umowa kupna, sprzedaży, czy kupna-sprzedaży?

Potocznie mówi się o umowie kupna-sprzedaży. Nie różni się ona niczym od umowy kupna lub umowy sprzedaży. W ramach jednej umowy sprzedawca sprzedaje, a kupujący kupuje, podobnie jak przy umowie najmu jedna strona wynajmuje, a druga jest najemcą. Poprawną nazwą, zgodną z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego jest umowa sprzedaży. W tytule i treści artykułu stosujemy jednak inną nazwę (umowa kupna-sprzedaży), która jest dużo bardziej intuicyjna dla osób niebędących prawnikami. Niezależnie od tego jak nazwiemy naszą umowę, będzie ona skuteczna, o ile wynika z niej, że wolą jednej strony jest rzecz sprzedać, a wolą drugiej strony jest tę rzecz kupić.

Dlaczego umowa jest korzystna dla kupującego

Omówmy poszczególne postanowienia prawne na przykładzie umowy kupna-sprzedaży samochodu. Pozostałe umowy zawierają niemal identyczne postanowienia.

Po pierwsze umowa wprost wskazuje, że pojazd spełnia przesłanki dopuszczenia go do ruchu. Jest to istotne, ponieważ fakt, że pojazd ma ważne badania techniczne, wcale nie oznacza, że w dniu sprzedaży spełnia przesłanki dopuszczenia do ruchu. Dzięki temu postanowieniu umownemu można udowadniać odpowiedzialność sprzedawcy w zakresie wad mogących skutkować nieprzejściem przeglądu przez pojazd.

Po drugie w umowie należy wpisać czy i do kiedy ważne jest ubezpieczenie OC. Z mojego doświadczenia wynika, że często kupujący albo nie zwracają na to uwagi albo są celowo wprowadzani w błąd przez sprzedawcę. W przypadku jednego z naszych klientów, sprzedawca sfałszował polisę OC, w celu osiągnięcia wyższej ceny pojazdu.

Trzecim bardzo istotnym aspektem umowy sprzedaży jest to, że do jej treści inkorporowane są zapewnienia sprzedawcy z ogłoszenia. Oczywiście w § 2 ust. 2 umowy można wpisać zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty stanu technicznego. Nie zmienia to faktu, że dzięki fragmentowi z § 2 ust. 2 umowy sprzedaży, ogłoszenie staje się bardzo istotnym dowodem na okoliczność deklarowanego stanu pojazdu. Sprzedawca nie będzie mógł już twierdzić, że ogłoszenie było jedynie formą reklamy, a kupujący w trakcie oględzin i jazdy próbnej, rzekomo dowiedział się o wielu wadach pojazdu.

Po czwarte umowa wprost wskazuje na ryzyko odpowiedzialności stron w przypadku zaniżenia na umowie ceny, w stosunku do ceny rzeczywiście zapłaconej. Czasem jest to inicjatywa kupującego, częściej sprzedawcy, natomiast zawsze, największe problemy z powodu zaniżenia ceny na umowie ma kupujący, który musi zdobywać dowody na okoliczność tego jaka była prawdziwa, ustalona przez strony cena.

Po piąte w umowie zastrzeżono właściwość miejscową sądu na korzyść kupującego, podczas gdy bez takiego postanowienia, w większości przypadków, właściwy byłby sąd według miejsca zamieszkania sprzedawcy.

Umowa zawiera również instrukcję jej wypełnienia, tak żeby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek pomyłek.

Umowa zawiera też kilka innych postanowień, które tak naprawdę są obojętne dla stron i mogłyby zostać usunięte, ale są na tyle często spotykane w innych umowach, że dzięki nim. ww. umowa wydaje się do nich podobna.

Oczywiście możliwe jest przygotowanie umowy jeszcze bardziej korzystnej z perspektywy kupującego natomiast istotne jest to, żeby treść umowy była również akceptowalna dla sprzedawcy. Umowa w powyższej treści jest jak najbardziej bezpieczna dla obydwu stron jeżeli podchodzą do transakcji uczciwie i poświęciły swoją uwagę na ustalenie rzeczywistego stanu pojazdu.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną. Świadczymy pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z prawem motoryzacyjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here