Rękojmia a wady fizyczne powypadkowego motocykla – wyrok

Uczciwy sprzedawca nie powinien sprzedawać powypadkowego motocykla bez poinformowania kupującego o przeszłości pojazdu. W tym przypadku sprzedawca nie tylko zataił informacje o powypadkowości motocykla i jego wadach fizycznych (uszkodzenie ramy i samowolne dorobienie tabliczki znamionowej), ale również nie zadbał o zatarcie historii pojazdu w Internecie. Szybka wizyta na facebookowym profilu sprzedawcy pozwoliła na ustalenie, że udostępnił on publicznie film z transportowania go karetką po wypadku, do którego doprowadził wymuszając pierwszeństwo. Na dodatek okazało się, że w momencie zdarzenia nie miał uprawnień do jeżdżenia motocyklem. Film stał się oczywiście częścią materiału dowodowego na etapie sądowym.

Rękojmia a wady fizyczne polegające na powypadkowości

Sama w sobie powypadkowość, niezależnie od uszkodzeń, jest wadą skutkującą zazwyczaj ubytkiem wartości handlowej pojazdu. W tym przypadku sprzedawca próbował samodzielnie usunąć część uszkodzeń. Niepoprawnie usunięte wady i wady nieusunięte, również są podstawą odpowiedzialności sprzedawcy. W opisywanej sprawie najważniejszymi wadami były prowizoryczne spawanie i lakierowanie ramy motocykla oraz fałszywa tabliczka znamionowa.

Wyrok

Pomimo długich negocjacji przedsądowych, które prowadziliśmy w imieniu kupujących, pozwany nie zdecydował się na ugodę. Na podstawie prawomocnego wyroku sądu I instancji pozwany musi zwrócić 8.550,00 zł ceny motocykla i 9.247,30 zł dodatkowych kosztów, na które składa się 1.882,60 zł odszkodowania (koszt pomocy prawnej, diagnostyki, opłaty administracyjne, ubezpieczenie, opony), 6.364,70 zł kosztów sądowych i około 1.000,00 zł odsetek.

Przepisy

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi opisuje ten artykuł. Dochodzenie roszczeń jest możliwe nawet w okresie do 3 lat od kupna, a w przypadku zatajenia wady przez sprzedawcę, jeszcze dłużej. Uporządkowane informacje o wszystkich aspektach uprawnień kupującego przy kupnie pojazdu z wadami fizycznymi znajdziesz tutaj.

  

4 thoughts on “Rękojmia a wady fizyczne powypadkowego motocykla – wyrok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.