Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym – postanowienie umowne

8
29246

Często w umowach sprzedaży pojazdów (nazywanych potocznie umowami kupna-sprzedaży) pojawiają się postanowienia umowne o następującej treści: „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu” lub „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń”. Rzadziej spotykanym postanowieniem jest takie, w którym dodaje się zastrzeżenie o niepodnoszeniu roszczeń przez kupującego np. „kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do sprzedawcy”.

Przykładowe postanowienia umowne:

 • Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi zastrzeżeń.
 • Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i kupuje go w takim stanie, w jakim on się znajduje.
 • Kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 • Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń.
 • Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu osobowego. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim się on aktualnie znajduje i nie będzie zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem, roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 • Strony wyłączają zastosowanie art. 556 k.c.
 • Kupujący nie będzie wnosił roszczeń zgodnie z art. 558 § 1 k.c.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i techniczny pojazdu.

Postanowienia niewyłączające rękojmi

W pierwszej kolejności należy rozróżnić postanowienia umowne, w których wskazano kwestię niepodnoszenia roszczeń oraz takie, w których tej kwestii nie wskazano.

Bez większego znaczenia są postanowienia, w których kupujący deklaruje jedynie, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Oznaczają one tylko i wyłącznie tyle, że kupujący zapoznał się ze stanem technicznym w zakresie w jakim został o nim poinformowany i w zakresie w jakim sam zbadał pojazd. Te kwestie natomiast (zakres informacji, zakres badania pojazdu) są wykazywane w toku postępowania sądowego w oparciu o ustalone okoliczności faktyczne i możliwe jest przedkładanie dowodów takich jak zeznania świadków, treść ogłoszenia etc. Tym samym, wskazane postanowienie umowne, bez wskazania konkretnego stanu technicznego (np. powypadkowość pojazdu) są obojętne na gruncie prawnym.

Postanowienia wyłączające rękojmię

 Wszelkie postanowienia dotyczące niewnoszenia roszczeń mogą być potraktowane jako wyłączenie lub ograniczenie rękojmi, do czego strony mają prawo zgodnie z art. 558 § 1 k.c. Należy unikać umieszczania w umowie jakichkolwiek postanowień dotyczących art. 556 k.c., art. 558 k.c. lub kwestii podnoszenia roszczeń, żądania odszkodowania, wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy etc.

Kodeks cywilny
Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Bezskuteczność wyłączenia rękojmi

O bezskuteczności wyłączenia rękojmi można mówić w przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. wszelkie postanowienia dotyczące wyłączenia rękojmi lub niepodnoszenia roszczeń są bezskuteczne i stanowią klauzule niedozwolone. Szerzej o rozróżnieniu pomiędzy roszczeniami konsumenta, a roszczeniami kupującego niebędącego konsumentem możesz przeczytaj tutaj.

Przykładowe klauzule niedozwolone wyłączające lub ograniczające prawo dochodzenia roszczeń.
Rejestr UOKiK

Numer wpisu: 939
„Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd kompletny i sprawny technicznie, bez wad a w szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą sprawność wszystkich podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (…)”

Numer wpisu: 2751
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.(pkt 3 Regulaminu sklepu)”

Numer wpisu: 3349
„W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie, niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki”

Druga sytuacja, w której wyłączenie roszczeń jest bezskuteczne, ma miejsce w przypadku , gdy w przy zawieraniu umowy sprzedawca zataił podstępnie istnienie wady przed kupującym. Wtedy, zgodnie z art. 558 § 2 k.c. wyłączenie lub ograniczenie rękojmi jest bezskuteczne.

Niemniej jednak to na kupującym, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa ciężar dowodu, że wada została podstępnie zatajona. Przez podstępne zatajenie wady należy rozumieć sytuację, w której sprzedawca wiedział o wadzie, jednak nie poinformował o niej kupującego np. cofnął licznik, zataił istnienie usterki, zataił powypadkowość pojazdu etc. Warunkiem jest jednak, aby sprzedawca o wadzie wiedział.

Rozróżnienie pomiędzy zatajeniem wady, a niepoinformowaniem kupującego o wadzie wobec braku wiedzy o niej, wynika z faktu, że co do zasady odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny tzn. odpowiada też za te wady, o których nie wiedział. Natomiast w przypadku wyłączenia lub ograniczenia rękojmi będzie odpowiadał tylko za wady, o których wiedział i zataił je podstępnie przed kupującym.

Pomoc prawna

Jeśli jesteś zainteresowany naszą pomocą lub bezpłatną poradą opisz Twoją sprawę korzystając z tego formularza. W odpowiedzi otrzymasz bezpłatną analizę sprawy oraz propozycję pomocy z naszej strony wraz z wyceną.

8 KOMENTARZE

 1. Witam. W dniu 30.09.2017 roku zakupiłam auto Mazda 3 rok produkcji 2005 auto komisie.Przy zakupie była tylko świecąca lampka z silnika o której wiedziałam i zapewnili mnie ,że to jest błąd który tylko trzeba usunąć po przez komputer ,że jestem kobietą powiedziałam ok.Auto było zakupione w sobotę więc nie byliśmy na stacji diagnostycznej ale w poniedziałek od razu się tam udałam i stwierdzili wyciek płynu chłodniczego i żeby zrobić korozję po wizycie na stacji udałam się do komisu aby usunąć usterkę płynu bez problemu to zrobili.w Dniu 16.11.2017 roku postawiłam auto w warsztacie tam naprawy wyszły mnie na 2.535 zł ale nadal miałam świecącą kontrolkę ze silnika po ok tygodnia auto nie chciało odpalić w końcu mąż umówił nam wizytę w serwisie mazda czekaliśmy tam ok miesiąc aby wzięli auto na warsztat tam okazało się że komputer się spalił a ten co był to nie jest z tego modelu i ktoś kupił inny bo był tańszy i prawdopodobnie ktoś miał stłuczkę ,zakupiliśmy używany za 1000 zł a do tego naprawy wyszły nas 3,255 zł i Nadal jest świecąca kontrolka z silnika mam już dość.Najchętniej bym zwróciła mu auto ale czy mogę?Czy mogę domagać sie jeszcze zwrotu kosztów już poniesionych? Na zakupie czyli fakturze mam zapis Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń czy zastrzeżeń.Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte

  • Czy są jeszcze jakieś zapisy na Fakturze lub czy była dodatkowo umowa lub protokłół przekazania auta???
   Cena na fakturze nie była zaniżona???

   • Witam.Dostałam jeszcze umowę wpisaną z po przednim właścicielem a komisem.Cena którą zapłaciłam to 11000 i tyle miałam na fakturze.

 2. Zastosowałem się do tych rad i dałem odpowiednie zapiski w umowie. I całe szczęście bo facet chciał mnie zrobić na kasę. W szczegóły nie będę wchodził bo to głupia wręcz historia. Trzeba się zabezpieczać i tyle

  • Czyli umiescil Pan taka klauzure na umowie ze kupujacy zna stan techniczny pojazdu i nie bedzie roscil pretensji do sprzedajacego? W jaki sposob to pomoglo?

 3. Czyli zapis w umowie, że kupujący ‚nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń’ oznacza wyłączenie rękojmi czy nie? Bez podania paragrafów, bez słowa „wyłączenie” ani „rękojmia”.
  Jeśli taki zapis nie wyłącza rękojmi, to co wyłącza? Jakich ‚roszczeń związanych ze stanem technicznym zrzeka się więc kupujący? Co poeta miał na myśli, jakie roszczenia (skoro nie rękojmię)?

 4. Witam czy takie zapisy w umowie są legalne ?

  Na podstawie art. 558, §1 Kodeksu cywilnego strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność, sprzedawcy z tytułu rękojmi na wady ukryte w samochodzie używanym

  Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte pojazdu. Nabywcy przysługuje prawo do oględzin przez rzeczoznawce lub autoryzowany serwis. Rezygnując z w/w oględzin nabywca poświadcza, iż dokonał ich osobiście oraz sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu, nie wnosząc przy tym zastrzeżeń oraz akceptuje stan techniczny w jakim znajduje się w/w pojazd. Sprzedający nie udziela gwarancji i rękojmi za zakupiony pojazd.

  • W relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, należy uznać to za klauzulę niedozwoloną. W pozostałych przypadkach takie postanowienie umowne jest dopuszczalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here