Dieselgate. Czy pozew ws. afery Volkswagena ma sens.

Dnia 13 listopada 2017 r. miała miejsce pierwsza rozprawa w sprawie Dieselgate, czyli pozwu zbiorowego przeciwko Volkswagenowi. Pozwana została niemiecka spółka Volkswagen AG, a podstawą roszczeń kilkudziesięciu powodów jest art. 415 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.  Treść tego przepisu jest krótka i prosta, ale udowadnianie odpowiedzialności pozwanego na tej podstawie prawnej, jest bardzo trudne. Wybór art. 415 k.c.…

Naprawa samochodu w warsztacie – aspekty prawne

Bardzo często po kupnie wadliwego pojazdu kupujący decyduje się na jego naprawę. Abstrahując od skutków takiego działania dla realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, bardzo często można paść ofiarą nierzetelnego warsztatu, który albo nie wykona części ze zleconych mu napraw albo wykona je wadliwie. Naprawa samochodu, czyli umowa o dzieło Nawet przy braku umowy pisemnej kupujący zawiera z warsztatem umowę o dzieło unormowaną w art. 627 k.c. Uprawnienia zlecającego naprawę zostały…

Rękojmia a gwarancja

Bardzo częstą sytuacją jest zbieg różnych norm prawnych dotyczących tej samej sytuacji. Rękojmia a gwarancja to dwa różne reżimy prawne, które pozwalają wielu kupującym realizować roszczenia z tytułu wad pojazdu. Rękojmia a gwarancja Dylemat pomiędzy rękojmią a gwarancją dotyczy zazwyczaj właścicieli samochodów nowych lub kilkuletnich (gwarancja producenta) lub innego typu gwarancji wykupionej za pośrednictwem sprzedawcy. Ten drugi typ gwarancji może dotyczyć pojazdu w każdym wieku i zazwyczaj obejmuje dużo mniejszy…

Zaliczka przy kupnie pojazdu

Przy kupnie pojazdu niejednokrotnie sprzedawca żąda wpłacenia zaliczki argumentując to dużą popularnością pojazdu i obawą przed rozmyśleniem się kupującego. Wpłata zaliczki najczęściej odbywa się bez uprzedniego ustalenia warunków jej ewentualnego zwrotu, co może rodzić liczne problemy w przypadku wykrycia przez kupującego wad pojazdu i zrezygnowania z jego nabycia. Zaliczki stosuje się również powszechnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zobowiązuje się znaleźć i sprowadzić pojazd dla kupującego. Ustalenia przed zaliczką Przy wpłacaniu…

Kupno pojazdu zabytkowego

Kupno pojazdu zabytkowego na gruncie prawnym znacznie różni się od nabycia normalnego samochodu użytkowego. Z założenia nabycie oldtimera najczęściej wiąże się z koniecznością zainwestowania w jego renowację środków przekraczających wartość jego nabycia. Pojazd zabytkowy z definicji może mieć szereg uszkodzeń o charakterze eksploatacyjnym tj. wynikającym z jego normalnego, przeciętnego zużycia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku oldtimerów nie można podnosić roszczeń z powodu ich wad fizycznych. Pojazd zwykły a zabytkowy…

Czy przedsiębiorca kupujący samochód może być konsumentem?

Kupujący o statusie konsumenta dysponuje szeregiem korzystnych dla niego przepisów, które będzie mógł wykorzystać w przypadku sporu ze sprzedawcą. Będzie to m.in. dłuższy termin na podnoszenie roszczeń, mniejszy zakres obowiązków w zakresie zbadania stanu pojazdu (w porównaniu do zawierania umowy przez dwóję przedsiębiorców), domniemanie istnienia wady w momencie sprzedaży (nie trzeba wykazywać, że wada istniała przed przejściem prawa własności na kupującego) oraz możliwość skorzystania z niewzruszalnego uznania roszczenia przez sprzedawcę, w przypadku uchybienia…

Rękojmia przy wadach nowego samochodu

Najczęściej spotykanymi przypadkami są wady pojazdów używanych. Wielokrotnie jednak wadliwe okazują się również pojazdy nowe. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. W samochodzie mogą wystąpić wady fabryczne, będące tylko i wyłącznie efektem błędów na etapie produkcji lub projektowania pojazdu. Pojazd nowy może być też przedmiotem szkody transportowej na etapie jego przewozu do dealera. Zdarza się, że sprzedawca informację o naprawie blacharsko-lakierniczej zataja w celu uzyskania wyższej ceny pojazdu. Znane są…

Dlaczego nie warto od razu wysyłać pisma z roszczeniem?

Wiele osób, które decydują się na samodzielne dochodzenie roszczeń przeciwko sprzedawcy staje przed dylematem informacji, które należy zawrzeć w pierwszym piśmie do sprzedawcy. Niejednokrotnie takie pismo, ze względu na nieskonsultowaną z prawnikiem treść, może być przyczyną późniejszych kłopotów przy dochodzeniu roszczeń. Jeśli stanąłeś przed problemem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie i chcesz to zrobić samodzielnie, poniższa lektura jest dla Ciebie :-) Roszczenie, a zawiadomienie W pierwszej kolejności należy rozdzielić samo sformułowanie…

Terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu wad pojazdu

Wśród kupujących rozpowszechnione jest przekonanie o obowiązywaniu 1-miesięcznego terminu na zawiadomienie o wadzie pojazdu. Informacja ta rozpowszechniana jest również przez sprzedawców, którzy często arbitralnie twierdzą, że ich odpowiedzialność wchodzi w grę np. w przypadku zawiadomienia ich o wadzie w terminie 14 dni od zakupu. Rękojmia Po nowelizacji przepisów, która weszła w życie 25.12.2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tej daty, co do zasady, nie ma terminu na…

Cztery grzechy główne sprzedawców

Sprzedawcy samochodów używanych notorycznie zatajają swoją wiedzę o ich rzeczywistym stanie technicznym. Chcąc uniknąć ewentualnej odpowiedzialności podejmują pewne środki prawne, które mają utrudnić kupującemu podnoszenie roszczeń. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim zawodowych handlarzy samochodami używanymi, dla których zatajanie stanu technicznego sprzedawanego pojazdu to chleb powszedni. Poniżej opisujemy cztery najczęściej spotykane sztuczki prawne sprzedawców. Zaniżanie ceny Zaniżanie ceny na umowie lub fakturze w stosunku do kwoty realnie przekazanej sprzedawcy to zjawisko…