Zaliczka przy kupnie pojazdu

Przy kupnie pojazdu niejednokrotnie sprzedawca żąda wpłacenia zaliczki argumentując to dużą popularnością pojazdu i obawą przed rozmyśleniem się kupującego. Wpłata zaliczki najczęściej odbywa się bez uprzedniego ustalenia warunków jej ewentualnego zwrotu, co może rodzić liczne problemy w przypadku wykrycia przez kupującego wad pojazdu i zrezygnowania z jego nabycia. Zaliczki stosuje się również powszechnie w sytuacji, gdy przedsiębiorca zobowiązuje się znaleźć i sprowadzić pojazd dla kupującego. Ustalenia przed zaliczką Przy wpłacaniu…

Kupno pojazdu zabytkowego

Kupno pojazdu zabytkowego na gruncie prawnym znacznie różni się od nabycia normalnego samochodu użytkowego. Z założenia nabycie oldtimera najczęściej wiąże się z koniecznością zainwestowania w jego renowację środków przekraczających wartość jego nabycia. Pojazd zabytkowy z definicji może mieć szereg uszkodzeń o charakterze eksploatacyjnym tj. wynikającym z jego normalnego, przeciętnego zużycia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku oldtimerów nie można podnosić roszczeń z powodu ich wad fizycznych. Pojazd zwykły a zabytkowy…

Czy przedsiębiorca kupujący samochód może być konsumentem?

Kupujący o statusie konsumenta dysponuje szeregiem korzystnych dla niego przepisów, które będzie mógł wykorzystać w przypadku sporu ze sprzedawcą. Będzie to m.in. dłuższy termin na podnoszenie roszczeń, mniejszy zakres obowiązków w zakresie zbadania stanu pojazdu (w porównaniu do zawierania umowy przez dwóję przedsiębiorców), domniemanie istnienia wady w momencie sprzedaży (nie trzeba wykazywać, że wada istniała przed przejściem prawa własności na kupującego) oraz możliwość skorzystania z niewzruszalnego uznania roszczenia przez sprzedawcę, w przypadku uchybienia…