Nieuczciwy sprzedawca samochodów skazany

Standardową formą dochodzenia roszczeń od nieuczciwych handlarzy jest postępowanie cywilne. Niejednokrotnie zachowania sprzedawców mogą być również podstawą do wszczęcia postępowania karnego. Postępowania te mogą toczyć się równolegle i są niezależne od siebie. Zatajenie powypadkowości albo rzeczywistego przebiegu pojazdu (cofanie licznika) nie tylko narażają kupującego na straty finansowe, ale nawet na zagrożenie dla jego życia i zdrowia (wystrzelone poduszki powietrzne, naruszona deska rozdzielcza, uszkodzona rama pojazdu). Niejednokrotnie zdarzają się również sytuacje,…